Cô Tô là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Huyện Cô Tô có địa giới hành chính bao gồm các hòn đảo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 60 hải lý. Toàn huyện có 71 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó ba đảo lớn nhất là đảo Cô Tô Lớn, đảo Thanh Lân và đảo Trần. Đảo Cô Tô Lớn và đảo Thanh Lân nằm gần nhau và cùng với các đảo nhỏ hơn ở lân cận tạo thành quần đảo Cô Tô. Huyện có diện tích 53.68 km², dân số năm 2022 là 6778 người, mật độ dân số đạt 126 người/km².

Bản đồ Huyện Cô Tô

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Cô Tô

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Cô Tô tại Remaps.vn