Chiêm Hóa là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Huyện Chiêm Hóa có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vĩnh Lộc (huyện lỵ) và 23 xã: Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên.

Tọa độ: 22°12′57″B 105°12′4″Đ

Bản đồ Huyện Chiêm Hóa

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Chiêm Hóa

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Chiêm Hóa tại Remaps.vn