Huyện Tân Châu nằm ở phía đông bắc tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

Huyện Tân Châu nằm ở phía đông bắc tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Tân Châu

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Tân Châu

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Châu tại Remaps.vn