Ba Tơ là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng NgãiViệt Nam

Huyện Ba Tơ nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Diện tích tự nhiên của huyện là 113.669,52 ha, lớn nhất trong các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và chiếm hơn 1/5 diện tích toàn tỉnh. Dân số của huyện năm 2008 là 49.766 người[2], chủ yếu gồm các dân tộcKinh và H’re.

 

Bản đồ huyện Ba Tơ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Ba Tơ

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Ba Tơ tại Remaps.vn