Ba Chẽ là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Huyện nằm giữa tỉnh Quảng Ninh, huyện lỵ là thị trấn Ba Chẽ nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 50 km về hướng nam. Huyện Ba Chẽ có diện tích 606,5 km².

Dân số của huyện Ba Chẽ ít nhất Quảng Ninh. Tính đến thời điểm 01/4/2009 huyện Ba Chẽ có 18.424 người với 4.024 hộ gia đình. Mật độ dân số thấp nhất tỉnh: 30 người/km².

Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Ba Chẽ (huyện lỵ) và 7 xã: Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

Bản đồ huyện Ba Chẽ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Ba Chẽ 2021

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Tỉnh Quảng Ninh 2030

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Ba Chẽ tại Remaps.vn