Huyện An Dương nằm ở phía tây ngoại thành của thành phố Hải Phòng, có vị trí địa lý:

Huyện An Dương có diện tích 98,32 km², dân số năm 2019 là 195.717 người[1], mật độ dân số đạt 1.991 người/km².

Bản đồ huyện An Dương – Hải Phòng

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện An Dương – Hải Phòng

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện An Dương – Hải Phòng tại Remaps.vn