Hiện nay nhu cầu sử dụng đất làm trang trại để phục vụ sản xuất ngày càng trở nên phổ biến. Vậy đất trang trại là gì? Cần chú ý những gì khi sử dụng đất làm trang trại? Cùng Remaps tìm hiểu thông qua bài viết sau đây!

dat-trang-trai-la-gi-4-quy-dinh-can-luu-y-khi-su-dung-dat-lam-trang-trai

Đất trang trại là gì? 4 quy định cần lưu ý khi sử dụng đất làm trang trại

Đất trang trại là gì?

Luật Đất đai chưa có định nghĩa cụ thể về đất trang trại. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định đất sử dụng cho kinh tế trang trại và thực tiễn có thể hiểu về đất trang trại như sau:

Đất trang trại là đất sử dụng vào phát triển kinh tế trang trại với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hóa nông nghiệp, nông thôn và chủ yếu dựa vào hộ gia đình nằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biển sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

dat-trang-trai-la-gi-4-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-dat-lam-trang-trai-news.remaps.vn

Đất trang trại là gì?

Đất trang trại thường thuộc nhóm đất nông nghiệp như:

 • Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
 • Đất trồng cây lâu năm
 • Đất rừng sản xuất
 • Đất rừng phòng hộ
 • Đất rừng đặc dụng
 • Đất làm muối
 • Đất nuôi trồng thủy sản
 • Đất nông nghiệp khác.

Một số quy định cần lưu ý khi sử dụng đất làm trang trại

dat-trang-trai-la-gi-4-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-dat-lam-trang-trai-news.remaps.vn

Cần lưu ý những điều gì khi sử dụng đất làm trang trại?

Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân

Khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thả có hiệu quả đất đai để sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Nguồn sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại đa dạng

Theo Khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai 2013 quy định đất sử dụng cho kinh tế trang trại gồm:

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013
 • Đất do Nhà nước cho thuê
 • Đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho
 • Đất do nhận khoán của tổ chức
 • Đất do hộ gia đình, cá nhân góp
dat-trang-trai-la-gi-4-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-dat-lam-trang-trai-news.remaps.vn

Nguồn sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại đa dạng

Nhà nước vẫn khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình có khả năng sản xuất giỏi có thể phát triển tốt mô hình kinh tế trang trại với quy mô lớn hơn thay vì giới hạn bởi hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại điều 129 Luật Đất đai 2013 bằng quy định hộ gia đình, cá nhân có quyền góp đất để sản xuất, kinh doanh kinh tế trang trại.

Được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định và sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại được chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất theo quy định của pháp luật
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp thì được tiếp tục sử dụng

Lưu ý: thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp trên là 50 năm; khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn 50 năm mà không phải thực hiện thủ tục xin gia hạn.

Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất

Bên cạnh việc khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước cũng nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất. Xem thêm tại Khoản 5 Điều 142 Luật Đất đai 2013.

Nhà nước còn có chế tài nếu người sử dụng đất có hành vi trên, cụ thể là:

Nhà nước sẽ thu hồi đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên lục. Xem thêm tại Điểm h Khoản 1 Điều 164 Luật Đất đai 2013.

Có thể bạn quan tâm: