BĐQH TỈNH PHÚ THỌ

Download Quy hoạch Thị xã Phú Thọ (Phú Thọ)

Phú Thọ là một thị xã thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thị xã Phú Thọ có 9 đơn vị…

Download Quy hoạch Thành phố Việt Trì (Phú Thọ)

Việt Trì là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thành phố Việt Trì có 22 đơn vị…

Chuyển đến thanh công cụ